Hvem er vi?

Manuvison behandlingsforløb tilbyder generelle og skræddersyede forløb til mennesker, der lider af angst, stress, PTSD og depression, dvs., tilstande der relaterer til ubalancer i nervesystemet og traumer.

Manuvision Behandlingsforløb er en selvstændig enhed under Manuvision. Vi arbejder for at:

  • Udvikle behandlingsforløb til en række målgrupper
  • Udvikle og etablere samarbejder med kommuner, virksomheder og organisationer, som kan skaleres til hele landet
  • Udvikle struktur, formater og undervisningsmateriale til behandlingsforløb, som vi kan undervise i og stille til rådighed for Manuvision terapeuter, der indgår aftaler om forløb til en målgruppe
  • Udvikle dokumentations og -evalueringsformater som terapeuter og klienter kan anvende i forløb
  • Etablerer forskningssamarbejder, der kan bidrage med yderligere evidens og skærpe forståelsen for, hvordan vores metode virker

 

Vores tilgang er kropsterapeutisk og neurovidenskabelig, og vi har bred erfaring med de klientgrupper, vi tilbyder forløb til. 

Alle behandlere tilknyttet Manuvision behandlingsforløb er uddannet kropsterapeuter ved Manuvision og derudover uddannet og specialiseret i chok- og traumebehandling ved Manuvisions 1-årige overbygningsforløb. Læs om uddannelsen her

Vi tilbyder forløb i angstbehandling og -håndtering, stressbehandling og -håndtering, depressionsforløb og forløb for borgere med PTSD. Vi har et særskilt program og forløb for tidligere udsendte med PTSD og deres pårørende. Kontakt for at høre nærmere. 

Vores tilgang er videnskabeligt funderet. Hvis du ønsker at læse mere om den forskning, der ligger bag behandlingen af tidligere udsendte med PTSD, kan du læse mere her.

Tina Ranløv

Manuvision Huset KØBENHAVN
Bernhard Bangs Alle 25, 2. sal Frederiksberg

Kontaktinformation:

Telefon: +45 28305877
Mail: Tina@manuvision.dk

Morten Bolø

Manuvision Huset KØBENHAVN
Bernhard Bangs Alle 25, 2. sal Frederiksberg

Kontaktinformation:

Telefon: +45 26216632
Mail: morten@manuvision.dk

Mathias Kromann

Manuvisionhuset København
Bernhard Bangs Allé 25, 2000 Frederiksberg

Kontaktinformation:

Telefon: +45 25 38 09 96
Mail: kontakt@mathiaskromann.dk

Melika Dam Temiz

Manuvision Huset KØBENHAVN
samt: Stokkerupvej 12, 3230 Græsted

Kontaktinformation:

Telefon: +45 42927644
Mail: kontakt@melikadam.com

Frank Løssl Poulsen

Favn
Jægergårdsgade 14.2, 8000 Aarhus C

Kontaktinformation:

Telefon: +45 3086 2402
Mail: franklpoulsen@gmail.com