Forløb ved PTSD efter chok og voldsomme oplevelser

PTSD er en voldsom stressreaktion, der kan udløses af enkeltstående voldsomme hændelser, som overfald, ulykker og lignende, der opleves svært psykisk belastende. PTSD kan med ét ændre hele et menneskes liv og måde at være i verden på. På Manuvision har vi gode erfaringer og resultater med at behandle PTSD-ramte, så de kan få redskaber til at håndtere og regulere deres symptomer, forløse traumer og over tid vinde deres liv tilbage.

Vores behandling

PTSD som følge af en voldsom begivenhed manifesterer sig unikt i hvert eneste menneske. To mennesker, der har oplevet det samme, vil opleve to væsenforskellige konsekvenser i krop og sind, og det er sådan, vi behandler traumatiserede mennesker:  

Vi ser på det enkelte individ og undersøger sammen, hvordan traumet har manifesteret sig i kroppen, mentalt og følelsesmæssigt. Vi undersøger, hvordan  nervesystemet fungerer og er kodet til at reagere på trusler og farer, tidligere traumer, ressourcer, og en lang række andre komplekse sammenhænge. For at finde ind til den kortslutning i nervesystemet, som chokket udløste og frigive den reaktion, som sidder fastlåst i kroppen som et traume, der har overskrevet alle kroppens tidligere erfaringer og fastholder den ramte i PTSD.

Læs mere om, hvad et traume er her.

Et vigtigt element i denne proces er at frigøre klienten fra den skyld, skam og utilstrækkelighed, der ofte følger med tilstanden. Ikke at have kunne reagere, som man ønskede og efterfølgende ikke at kunne slippe det.

At forstå at vi ikke selv vælger vores reaktioner, men er underlagt tidlige førbevidste automatreaktioner i nervesystemet, hvis funktion det er at holde os i sikkerhed, er en fundamental del af det at restituere fra et traume. At klienten forstår, at deres krop har reageret sundt på en usund omstændighed. 

Hvad vil det sige at have PTSD

PTSD er en tilstand i nervesystemet. 
Der er mange følgevirkninger, men særligt tre symptomer tegner billedet af, hvordan det er at leve med PTSD:

  1. Flashbacks, hvor den ramte genoplever hændelsen enten visuelt eller som en sansning i nervesystemet og i mareridt igen og igen
  2. Undgåelsesadfærd, hvor den ramte indskrænker sit liv stadig mere for at undgå indtryk og stimuli, der kan retraumatisere og vække de reaktioner, som er knyttet til traumet.
  3. Et sympatisk nervesystem, der er låst i en kamp-/flugt-/frysreaktion, og hvor den ramte er i et konstant forhøjet alarmberedskab, der gør det svært at være til stede i mange sammenhænge og passe sit liv, som man kunne før hændelsen.

Der er mange flere måder PTSD kan vise sig på, som du kan læse mere om nederst på siden.

Man kan ikke vurdere på karakteren af én hændelsen i sig selv, om et menneske er ramt af PTSD. En voldsom begivenhed kan gå relativt ubemærket hen i et menneske, mens det for andre opleves så voldsomt for nervesystemet, at det udløser en posttraumatisk stressreaktion.

Forløb ved PTSD efter chok og voldsomme oplevelser

Kropsbehandling

kropsbehandlinger ved fast terapeut, der følger dig gennem hele forløbet. Behandlingerne sigter mod at give kroppen ro gennem regulering af nervesystemet, afspænding af muskler og vitalisering af kroppens systemer, herunder åndedrætssystemet, der påvirkes, når en krop er låst i alarmberedskab.

12

Behandlinger

Gruppesessioner

  • Deling med henblik på at opnå den forløsende effekt af at blive lyttet til og høre om, hvordan andre i lignende situation oplever og takler deres liv. Denne del af terapien har, sammen med undervisning i nervesystemet, den funktion, at deltagerne ved at forstå, at de ikke selv kan styre automatreaktioner i nervesystemet, og at andre oplever det tilsvarende – at reducere de skyld- og skam reaktioner, der ofte følger med at være PTSD-ramt og kunne formidle det til andre.
  • Afspændningsøvelser, som digitaliseres til hjemmebrug.
  • Guidet meditation, der digitaliseres til hjemmebrug og integreres over tid i klientens liv, som et redskab til selvregulering.
  • Træningsøvelser og teknikker, der nedregulerer nervesystemet, der gennem forløbet integreres i klientens liv som et redskab til selvregulering.
  • Undervisning i det polyvagale nervesystem og i hvordan mekanismer virker i kroppen med henblik på, at klienten opnår indsigt i sin krops reaktioner og kan forholde sig til dem med selvregulering og responstid.

4

Sessioner

Undervisningsmateriale

  • Undervisningsmateriale med viden og øvelser, klienten skal bruge imellem sessionerne. Udover den viden om traumer og nervesystemets mekanismer, som introduceres i undervisningen, indeholder materialet også evaluering af og de mål med behandlingen, klienten sammen med sin kontaktperson og terapeut har formuleret.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på minimum 3 måneder.
Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i din situation, og terapeuten vurderer sammen med dig, hvor ofte du skal behandles, og hvornår du vil have udbytte af gruppesessionerne. Det er også muligt at købe et forløb, der alene indeholder kropsbehandlinger.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.”
Peter A. Levine