Forløb for unge 18-24 med angst

Mange unge har en følelse af skyld og skam forbundet med deres angst, som står i vejen for, at de kan bede om og få den hjælp, de har brug for. De isolerer sig.

Gruppen af unge mellem 18-24, der lider af angst er særligt sårbare. De gribes ofte ikke af systemet, når de bliver myndige og skal stå på egne ben, og angsten kan afholde dem fra at opsøge den hjælp, de har brug for. De kommer ikke så ofte som andre unge i gang med en uddannelse og giver hyppigere op. De er ensomme og er ikke i fællesskaber, hvor de bliver set og hjulpet.

Hvem har gavn af et forløb

Vi behandler både ressourcestærke unge, der er umiddelbart velfungerende, men som har en angstproblematik, der gør det vanskeligt for dem at gennemføre en uddannelse, de ellers har både evner og ressourcer til at kunne, eller som med støtte og behandling vil kunne lære at håndtere deres liv.

Vi har udviklet et behandlingsforløb særligt rettet til unge, der har angst og oplever, at det står i vejen for, at de kan leve det liv, de gerne vil.

Vi behandler unge, der gennem barndommen har oplevet massivt omsorgssvigt og overgreb, og som på den baggrund har udviklet tilknytningstraumer, angst, stress og mange tilfælde kompleks PTSD.

I gruppesessionerne udvælger vi nøje, hvem der kan have udbytte af at følges gennem et forløb, ligesom vi tilretter forløbene efter, de ressourcer og udfordringer, deltagerne har. De skal i nogen grad kunne genkende sig selv i de andres udfordringer og have udbytte af at have og være vidner til hinandens proces.

Angsthåndterings og -behandlingsforløb

Hvis du lider af angst, og du oplever, at det i større eller mindre grad står i vejen for, at du kan leve det liv, du gerne vil, kan vi tilbyde dig et angsthåndteringsforløb.

Du vil blive grundigt indført i vores metode og perspektiv. Terapeuten tager udgangspunkt i dig og dit liv. Du introduceres til øvelser og teknikker, der nedregulerer dit nervesystem og til viden om, hvordan et nervesystem fungerer. Du vil få undervisning i såvel træning og meditation, hvilket vil blive guidet og repeteret til gruppesessioner, så du føler dig klædt på til selv over tid at implementere den nye viden i dit eget liv.

Både behandlinger og gruppemøderne foregår som udgangspunkt hos Manuvision på Bernhard Bangs allé 25, 2. sal, 2000 Frederiksberg.

Du får en fast behandler og kontaktperson, som følger dig, og som du kan tale med igennem hele forløbet. I finder sammen ud af, hvad du har brug for og i hvilket tempo, det giver mening for dig at integrere træning, meditation og teknikker samt påbegynde angstudfordringsøvelserne i din hverdag. Du kan sagtens påbegynde et individuelt kropsterapeutisk forløb og sammen med din behandler finde ud af, hvornår og om du er klar til at indgå i gruppeforløbet.

Angstforløbet tilbydes af Morten Bolø, Sara Saxild og Tina Ranløv.

Du kan læse mere om vores metode her.

Forløb for unge 18-24 med angst

Kropsbehandling

  • kropsbehandlinger med det primære fokus at behandle de traumer, der er den underliggende grund til, at du oplever angst.
  • Behandlingens formål er desuden at nedregulere dit nervesystem, afspænde din krop og åndedræt, der påvirkes af et overaktiveret nervesystem og gennem anerkendte kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

12

Behandlinger

Gruppesessioner

  • En gruppesession varer to timer og har 3-6 deltagere.
  • Indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem.
  • Du får kendskab til de processer, der går i gang i en krop ved angst, hvordan det påvirker dit åndedræt, dine følelser og tanker.
  • Undervisningen i grupper sigter mod at give dig viden og teknikker, du over tid selv kan bruge i dit liv, når angsten tager fat.
  • Der vil også være opfølgning mellem møderne.

5

Sessioner

Materiale

  • Du får udleveret en arbejdsbog, som du igennem hele forløbet skal bruge til at forstå dig selv og dine reaktioner, følge de forandringer, der sker med dig og i samarbejde med din terapeut formulere hvilke skridt og mål, du vil arbejde med for at tage dit liv tilbage.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 6 måneder.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Kroppen er konstant. Det handler om at skabe opmærksomhed på, at kroppen er, hvor den er - både når den er i krig og derhjemme. Det, der foregår lige nu og her på briksen, binder det hele sammen. De reaktioner jeg havde, da jeg var lille, reagerer jeg på lige nu. Det er det samme værktøj, jeg skal bruge for at kunne leve videre.”
Torben Svendsen, grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig