Forløb for unge 18-24 med angst

Mange unge har en følelse af skyld og skam forbundet med deres angst, som står i vejen for, at de kan bede om og få den hjælp, de har brug for. De isolerer sig.

 

Gruppen af unge mellem 18-24, der lider af angst er særligt sårbare. De gribes ofte ikke af systemet, når de bliver myndige og skal stå på egne ben, og angsten kan afholde dem fra at opsøge den hjælp, de har brug for. De kommer ikke så ofte som andre unge i gang med en uddannelse og giver hyppigere op. De er ensomme og er ikke i fællesskaber, hvor de bliver set og hjulpet.

Hvem har gavn af et forløb

Vi behandler både ressourcestærke unge, der er umiddelbart velfungerende, men som har en angstproblematik, der gør det vanskeligt for dem at gennemføre en uddannelse, de ellers har både evner og ressourcer til at kunne, eller som med støtte og behandling vil kunne lære at håndtere deres liv.

Vi har udviklet et behandlingsforløb særligt rettet til unge, der har angst og oplever, at det står i vejen for, at de kan leve det liv, de gerne vil.

Vi behandler unge, der gennem barndommen har oplevet massivt omsorgssvigt og overgreb, og som på den baggrund har udviklet tilknytningstraumer, angst, stress og kompleks PTSD.

I gruppesessionerne sammensætter vi grupperne ud fra, hvem der kan have udbytte af at følges gennem et forløb, ligesom vi tilretter forløbene efter, de ressourcer og udfordringer, klienterne har. 

Angsthåndterings og -behandlingsforløb

Angsthåndterings- og støtte forløb er for unge, der lider af angst og oplever, at det i større eller mindre grad står i vejen for, at de kan leve det liv, de gerne vil.

Terapeuten tager udgangspunkt i dem og deres liv. De introduceres til øvelser og teknikker, der nedregulerer nervesystemet og til viden om, hvordan et nervesystem fungerer. De vil få undervisning i såvel træning og meditation, så de føler sig klædt på til selv over tid at implementere den nye viden i eget liv.

Både behandlinger og gruppemøderne foregår som udgangspunkt hos Manuvision på Bernhard Bangs allé 25, 2. sal, 2000 Frederiksberg.

De unge klienter får en fast behandler og kontaktperson, som følger dem, og som de kan tale med igennem hele forløbet. Sammen med deres terapeut finder de ud af, hvad de har brug for og i hvilket tempo, det giver mening for at integrere træning, meditation og teknikker samt påbegynde angstudfordringsøvelserne i hverdagen. Klienter kan sagtens påbegynde et individuelt kropsterapeutisk forløb og sammen med behandleren finde ud af, hvornår og om du er klar til at indgå i gruppeforløbet.

Angstforløbet tilbydes af Morten Bolø, Melika Dam, Mathias Rohde Kromann og Tina Ranløv.

Du kan læse mere om vores metode her.

 

 

Forløb for unge 18-24 med angst

Kropsbehandling

  • kropsbehandlinger med det primære fokus at behandle de traumer, der er den underliggende grund til angst.
  • Behandlingens formål er desuden at nedregulere  nervesystemet, og afspænde  krop og åndedræt, der påvirkes af et overaktiveret nervesystem gennem kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

12

Behandlinger

Gruppesessioner

  • En gruppesession varer to timer og har 4-6 deltagere.
  • Indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem.
  • Undervisning i de processer, der går i gang i en krop ved angst, hvordan det påvirker åndedræt, følelser og tanker.
  • Undervisningen i grupper sigter mod at give viden og teknikker, der over tid  kan bruges i liv, når angsten tager fat.
  • Der vil også være mulighed for telefonisk opfølgning mellem møderne.

5

Sessioner

Materiale

  • Der udleveres en arbejdsbog, som gennem forløbet støtter i forståelsen ad de reaktioner og forandringer der er, og hjælper til at formulere hvilke skridt, der skal tages og mål, der skal arbejdes henimod.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 3-4 måneder.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Alle symptomer er sundhedstegn i den forstand, at det er tegn fra kroppen, som vi skal lytte til. Tegn på, at kroppen stadig er i live. Der, hvor det begynder at blive farligt, er i virkeligheden, når der ikke er flere tegn. Når kroppen har givet op. Smerter og svære følelser er fortællinger indefra om, hvordan vi egentlig har det - og i sidste ende, hvad det er, vi har brug for."
Mette Steen, Manuvision partner​​
Fra bogen "Når kroppen er i krig​​"