Forløb for stressramte

Vi tilbyder behandlingsforløb til mennesker, der i større eller mindre grad er ramt af stress. Hvad enten du er sygemeldt og har brug for hjælp til at få ro i krop og sind og overskuddet tilbage eller blot mærker begyndende symptomer og derfor ønsker at forebygge samt ændre måden at virke og leve på. Vores forløb er en kombination af individuel kognitiv samtaleterapi og neurologisk behandling, der virker beroligende i kroppen - og undervisning i teknikker, meditation, træning og nervesystemets dynamikker, som du lærer at integrere i dit liv i vores gruppesessioner.

Når man er alvorligt ramt af stress, er man ofte så følelsesmæssigt udmattet og kropsligt anspændt, at man ikke kan overskue at se på de underliggende årsager til det, der har ledt til stress.

Kropsbehandlinger

De kropsterapeutiske behandlinger sigter mod at regulere nervesystemet ned og skabe en bedre kontakt til det, kroppen prøver at fortælle.  At skabe den ro og det overskud, der skal til for at kunne arbejde med årsagen. 

Vi anvender pulsering, tryk, akupressur, bindevævsmassage og afspænding af åndedræt. Vi løsner kroppens muskler og skaber bevægelse i de kropslige funktioner, der ofte påvirkes, når kroppen er i alarmberedskab. Vi taler ind i de tilstande, der opstår i en stresset krop, så klienten har mulighed for at slippe spændinger og mærke sig selv.

Gruppesessionerne

I gruppesessionerne underviser vi i nervesystemet (psykoedukation), hvordan vi genkender hvilke dynamikker, der er aktive. Vi guider til at nedregulere nervesystemet, så voldsomme reaktioner som aggression, depression, opgivenhed, angst kan bevæge sig igennem kroppen og slippe. Vi arbejder med træning af indre opmærksomhed gennem korte meditationsøvelser, træning af kroppen med enkle trænings- og åndedrætsøvelser.

At arbejde i grupper er en mulighed for at udveksle med andre stress-ramte samt udtrykke og bevidne de oplevelser og følelser, deltagerne sidder med. Det er ofte en lettende proces, ligesom det er med til at lette følelsen af skyld, skam og utilstrækkelighed, der ofte følger med at blive syg af stress.

Gruppesessionerne har 4-6 andre deltagere i forløb med stress. Der er to terapeuter til stede.

Vi vil sammen med dig undervejs i forløbet evaluere, så vi kan bevidstgøre de forandringer, der sker og se den udvikling, behandlingerne sætter i gang i relation til dit liv.

Imellem behandlingerne er der mulighed for opfølgende samtaler per telefon.

Du er velkommen til at booke en enkelt behandling og samtale, der kan hjælpe til at afklare, om et forløb er noget for dig. Du kan også begynde i et individuelt forløb og  senere vælge om, du vil deltage i gruppesessioner.

Forløb for stressramte

Kropsbehandling

Kropsbehandlinger ved fast terapeut, der følger klienten gennem hele forløbet og sammen med klienten fastsætter mål og frekvensen mellem behandlinger. Behandlingens formål er at nedregulere nervesystemet, afspænde krop og åndedræt, der påvirkes af et overaktiveret nervessystem gennem kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

10

Behandlinger

Gruppesessioner

Et gruppeforløb på 6 sessioner af to timer med 4-6 deltagere, der indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem, så deltagerne får kendskab til de processer, der går i gang i en krop ved stress – hvordan det påvirker åndedræt, følelser og tanker. Undervisningen i grupper sigter mod at give  viden og teknikker, deltagerne over tid selv kan bruge i deres liv, når de mærker symptomer og regulerer sig selv ned.

Du vil blive grundigt indført i vores metode og perspektiv. Terapeuten tager udgangspunkt i dig og dit liv. Du introduceres til øvelser og teknikker, der nedregulerer dit nervesystem, til viden om, hvordan et nervesystem fungerer. Du vil få undervisning i såvel træning og meditation, vil blive guidet og repeteret til gruppesessioner, så du føler dig klædt på til selv over tid at implementere den nye viden i dit eget liv.

3

Sessioner

Undervisningsmateriale

Deltagerne får udleveret skriftligt materiale, som de igennem forløbet skal bruge til at forstå reaktioner i nervesystemet, følge de forandringer, der sker og i samarbejde med terapeuten formulere hvilke skridt og mål, de vil arbejde med. 

Der udleveres desuden afspændingsøvelser og guidet meditation i digitaliseret form, som deltagerne kan anvende imellem mødegangene

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at programmet gennemføres over en periode på minimum 3 måneder, og at kropsbehandlingerne påbegyndes inden gruppesessioner. Det er også muligt alene at vælge de individuelle kropsbehandlinger. 

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Alle symptomer er sundhedstegn i den forstand, at det er tegn fra kroppen, som vi skal lytte til. Tegn på, at kroppen stadig er i live. Der, hvor det begynder at blive farligt, er i virkeligheden, når der ikke er flere tegn. Når kroppen har givet op. Smerter og svære følelser er fortællinger indefra om, hvordan vi egentlig har det - og i sidste ende, hvad det er, vi har brug for."
Mette Steen, Manuvision partner​​
Fra bogen "Når kroppen er i krig​​"