Forløb for voksne med angst

Det kræver et ekstraordinært mod at leve med angst. Det er en kamp, de fleste kæmper alene mod mekanismer i et alarmeret nervesystem, der prøver at holde dig i sikkerhed, det bedste det kan. Angst påvirker følelsesliv og relationer. Det kan erodere din selvfølelse og definere din forestilling om, hvem du er, og hvad du kan i dit liv. Uanset hvilken type angst du har, og på hvilke måder det påvirker dit liv, så vil vi gerne hjælpe dig med at forstå, hvorfor din krop reagerer, som den gør og give den lov til at gøre noget andet. Vi arbejder sammen med dig - gennem kroppen for at forstå og omkode dit nervesystem. Og vi arbejder kognitivt med dine tankesystemer, så du kan begynde at tage dit liv tilbage.

Vi kan ikke leve uden evnen til at føle fare og et nervesystem, der kan bringe os i sikkerhed. Men hvis voldsomme oplevelser eller gentagne erfaringer har sat sig som traumer, kan det udvikle sig til en mere eller mindre permanent tilstand af angst eller en skygge, der følger os og kan udløses i situationer, der minder om det, der skete, da traumet indtraf. Ofte er denne sammenhæng skjult for os. traumet ligger i de dybe lag og er blevet en usynlig kraft, der holder os tilbage eller får os til at stivne, og vi ved ikke altid hvorfor. Mange registrerer det ikke som angst, men har indrettet deres liv, så de ikke eksponeres for situationer, der udløser angst. Da opleves det måske blot som en modstand, et utilgængeligt sted i sindet og følelseslivet, som man stritter imod at opleve eller blive konfronteret med.

Du behøver ikke kende årsagen til din angst for at begynde et forløb hos os.

Hvad enten du har generaliseret angst, der påvirker store dele af eller hele dit liv, eller du har en fobi, der hæmmer dig, så tager vi dine udfordringer alvorligt.

Vores perspektiv er, at kroppen altid reagerer meningsfuldt og sundt på noget, den er kodet til at opfatte som farligt på et tidspunkt i vores liv. At ændre det forsvar tager tid, indsigt og tålmodighed. Men først og fremmest kræver det kropslige erfaringer i et trygt og tillidsfuldt rum at begynde at ændre på dynamikker i kroppens forsvar – nervesystemet.

I et forløb får du netop tid til det. Og du får mulighed for at integrere dine erfaringer og indsigter, først i  kropsbehandlinger sammen med din terapeut og senere i gruppesessionerne med andre, der har lignende udfordringer. Og over tid i dit eget liv.

Angstforløb for voksne er for mennesker, der lever med angst på en måde, der begrænser deres liv i større eller mindre grad.

Angst er en traumeinformeret tilstand, der ligger som en kode i nervesystemet og skaber reaktioner, som gør det svært, frygtfuldt eller umuligt at gennemføre de ting, der vedrører angstens objekt. 

Angst er en oplevelse af handlingslammelse og uforbundethed til kroppen. 

Forløb for voksne med angst

Kropsbehandling

  • Kropsbehandlinger med en fast terapeut, der følger dig gennem hele forløbet.
  • I behandlingerne arbejder vi med at nedregulere dit nervesystem og med traumer i kroppen. Du evaluerer sammen med din terapeut, hvordan du har haft det siden sidst, og hvordan det går med at integrere teknikker, viden og øvelser i din hverdag. Behandlingen tager altid udgangspunkt i, hvor du er lige nu.

12

Behandlinger

Gruppesessioner

  • Gruppesessioner á 2 timers varighed med 4-6 andre i samme situation som dig. Gruppesessionerne indeholder:
  • Deling  
  • Guidet meditation
  • Afspændingsøvelser
  • Træning og teknikker, der nedregulerer nervesystemet.
  • Undervisning i det polyvagale nervesystem og i, hvordan mekanismer virker i din krop
  • Gruppesessionerne sigter mod, at du over tid får mulighed for dels at afkode, hvad der sker i dig og se det, når det sker, og undvigemanøvre sætter ind. Dels at integrere teknikker, så du selv kan bruge dem i din hverdag.

5

Sessioner

Materiale

  • Du får udleveret materiale med viden og øvelser, som du skal bruge imellem gruppesessionerne.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 4 måneder, fordi forandring tager tid og nye erfaringer. Vi tilstræber  desuden, at minimum 2 af de individuelle behandlinger ligger før gruppesessionerne og minimum tre ligger efter.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“I vores del af verden er vi forskånet for krig og soldater, der invaderer vores hjem. Vi skal heller ikke forsvare os over for sultne rovdyr som vores fjerne forfædre. Men vores kroppe er alligevel klar til kamp. I dag udkæmper vi mentale og følelsesmæssige kampe på jobbet eller i skolen, i relationer og med os selv. De ydre trusler er ikke forsvundet, de er bare blevet mere usynlige.”
Angela Jørgensen, Partner i Manuvision og behandlingsleder i forskningsprojektet “Kropsterapi for veteraner med PTSD”
Fra bogen "Når kroppen er i krig"