Forløb for forældre til børn med angst

Når børn lider af angst, er forældrene som regel også under stort pres og ramt af følelser som utilstrækkelighed, bekymring og magtesløshed. I dette forløb lærer du om, hvordan du nedregulerer dit eget nervesystem og dit barns. Du får redskaber til at møde det, der er svært både i dig selv og dit barn på en måde, der hjælper jer begge.

At have et barn, der lider af angst, sætter forældre eller værger under et meget stort pres, der kan gøre det svært at reagere, som man ville ønske. Det kan være bekymring, frustration og magtesløshed over ikke at kunne hjælpe sit barn tilstrækkeligt. Og det kan være udmattelse og frustration over, at barnet eksempelvis ikke kan komme i skole og alle de udfordringer i dagligdagen, det medfører.

Det kan være udfordrende at rumme egne følelser i mødet med barnets. Børn er sensitive og trænet i at mærke signaler fra forældrene. Børn ved i de fleste tilfælde udmærket godt, at forældrene er bekymrede og kede af det og har mange følelser forbundet med, at de har angst.  

Nervesystemerne taler sammen, og er forældrenes nervesystem alarmerede, opfanger barnet det og drager den konklusion, at situationen er forkert og ofte, at det er dem, der er forkerte.

Børn ønsker som udgangspunkt at samarbejde. De vil gerne leve op til det, forældrene gerne vil have dem til at kunne og passe den hverdag, de har, som andre børn.

Når et barn udvikler skolevægring, så er det et udtryk for, at opgaven er fuldstændig uoverstigelig, og så har barnet forud prøvet alt det, det kan og har givet op.

Det kan tilføje yderligere et pres på barnet, hvis det oplever, at forældrenes sindsstemning er forbundet med, hvordan barnet har det. Barnet tager ansvar for forældrene – et ansvar de ikke kan bære – og det kan udmunde i reaktioner som vrede, konflikt, afmagt, kollaps og yderligere eskalere angsten.

Det ønsker ingen forældre. Men hvordan kan man gennem sit nervesystem regulere barnets ditto ned, så det har mulighed for at få mere rum til blot at mærke og tage sig af sit eget følelsesliv?

Hvordan kan man som forældre lære at lade svære følelser passere igennem, bevare roen og være der for sit barn, så man ikke uforvarende kommer til at tilføje endnu mere pres på barnet.

Behandlingsforløbet består af individuelle kropsbehandlinger af forældrene og gruppesessioner med andre i samme situation.

Kontakt os og hør nærmere om, hvornår næste gruppe starter op og stil de spørgsmål, for at blive afklaret omkring, om dette forløb er noget for jeres familie.

Forløbet kan med fordel ske samtidig med, at barnet af sin kommune har fået tilbudt et Cool Kids forløb, hvor barnet træner angsthåndteringsstrategier.

Forløb for forældre til børn med angst

Kropsbehandling

  • Behandlingens formål er at nedregulere nervesystem, afspænde krop og udvide åndedræt, og det der påvirkes af et overaktiveret nervessystem gennem kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

8

Behandlinger

Gruppesessioner

  • En gruppesession varer to timer og har 4-6 deltagere.
  • Indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem.
  •  Viden om de processer, der går i gang i en krop ved angst, og hvordan det påvirker åndedræt, følelser og tanker.
  • Undervisningen i grupper sigter mod at give om, hvordan nervesystemer påvirker hinanden i relationer og afkode det i sig selv og sit barn.

5

Sessioner

Materiale

  • Du får udleveret en arbejdsbog, som du igennem hele forløbet skal bruge til at forstå dig selv og dine reaktioner, følge de forandringer, der sker med dig og i samarbejde med din terapeut formulere hvilke skridt og mål, du vil arbejde med for at tage dit liv tilbage.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 12 måneder.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Alle symptomer er sundhedstegn i den forstand, at det er tegn fra kroppen, som vi skal lytte til. Tegn på, at kroppen stadig er i live. Der, hvor det begynder at blive farligt, er i virkeligheden, når der ikke er flere tegn. Når kroppen har givet op. Smerter og svære følelser er fortællinger indefra om, hvordan vi egentlig har det - og i sidste ende, hvad det er, vi har brug for."
Mette Steen, Manuvision partner​​
Fra bogen "Når kroppen er i krig​​"