Forløb

At åbne sig og tillade en forandring i en krop og et sind, der er i pine, kræver tillid.

Både tillid til at du ikke går i stykker eller får det endnu værre, fordi du sammen med din terapeut finder et fundament i dig selv, hvor du kan føle dig tryg og have tillid til at din terapeut kan se dig som du er, og forstår hvad du gennemlever. Heling sker gennem relation og relation tager tid.

Forandring sker ved at nervesystemet og kroppen over tid får nye erfaringer af, at du kan give slip, trække vejret og opnå responstid, så nervesystemets automatreaktioner ikke løber afsted med dig. Så du kan begynde at tage dig af de indre tilstande. 

Det er vores erfaring, at det at forpligte sig selv på et forløb over længere tid, giver ro og overskud til at acceptere og forstå, hvordan du har det, hvorfor, og forstå hvordan det udspiller sig i dit liv og dine relationer. Netop accept og viden er en forudsætning for at skabe varige forandringer. Når vi taler om viden, er det ikke bare en mental forståelse af hvad der sker i dig, men en kropslig forankret indsigt og en kobling mellem krop, følelser og tanker. 

Et behandlingsforløb giver dig desuden mulighed for gradvis at integrere de erfaringer, øvelser og teknikker til regulering af dit nervesystem, du trænes i. Du får tid til at opdage og forstå sammenhænge mellem krop, tanker og følelser, og udfordre dig selv i et trygt rum med andre, der forstår, hvordan det er er at leve et udfordrende liv.

Man kan sige, at vores forløb går ud på at hacke og omprogrammere kroppen og nervesystemets automatreaktioner, så klienten bliver bedre i stand til at håndtere sit liv og ikke konstant bombarderes af signaler fra nervesystemet, der gør det svært at leve.

Læs om de forskellige forløb ptsd, angst, stress og depression og kontakt os for at finde det, der passer til dig.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“I virkeligheden burde vi fejre den del af os, der forsøger at holde os i live. Den del, der tror, den skal redde os. Når vi udsættes for traumer, handler det om, at den del er fejlinformeret. Den har ikke forstået, at krigen er slut. Den har overtaget kontrollen af vores system - vores tanker, krop og følelser - og det bliver den ved med, så længe vi ikke har nogen anelse om det.”
Søren Christensen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig