PTSD – posttraumatisk stressreaktion

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, når truslen er ovre, og nervesystemet bliver låst i et kamp/flugt/frys respons, som har store konsekvenser for den ramte, der kan opleve at have taget krigen med hjem.

Der er mange forskellige symptomer på PTSD, men for mange er det en oplevelse af ekstrem træthed og overvældelse selv efter meget lidt aktivitet, opfarende og aggressiv adfærd, søvnproblemer og angst. 

Mange har flashbacks til de oplevelser, der udløste PTSD, lider af mareridt og udvikler en ekstrem sensitivitet over for sanseindtryk, der gør det svært at fungere i dagligdagen eller i sociale sammenhænge. For mange indebærer det en følelse af skam, skyld og utilstrækkelighedsfølelse og fører til social isolation og depression. 

Diagnosticering af PTSD

Det er en læge eller psykiater, der stiller diagnosen. Undersøgelser viser, at halvdelen af PTSD-ramte patienter har lille eller ingen udbytte af medicinsk behandling eller kognitiv terapi eller fysioterapi, som er de tilbud, der er i dag.  

Behandling af PTSD gennem kropsterapi

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“. (citat af partner i Manuvision, Mette Steen, fra bogen “Når kroppen er i krig”)

I Manuvision har vi gode erfaringer med at behandle PTSD gennem kropsterapi. Vi anvender forskningsbaserede teknikker og tager udgangspunkt i teorien om det polyvagale nervesystem, som blandt andet er beskrevet af Stephen Porges, forskningsleder ved traumecentret på Indiana Universitet. 

Traumer sætter sig i kroppen, og et alarmeret nervesystem lader sig ikke berolige gennem samtale alene, men skal i vores erfaring behandles både gennem kroppen og kognitivt.

Vi har samlet vores erfaringer og udviklet et forløb skræddersyet til tidligere udsendte soldater med PTSD, som du kan læse om her. 

Behandlingsforløb for PTSD-ramte

Læs om vores forløb for tidligere udsendte soldater med PTSD her.

Læs om vores forløb for voldsomme oplevelser og chok her.

Læs om vores forløb for tilknytningstraumer og kompleks PTSD her.

Vi tilbyder skræddersyede behandlingsforløb til PTSD-ramte. Kontakt os for en samtale om dit behov.

Manuvisions forskningsprojekt i PTSD hos veteraner

I 2019 indledte Manuvision et samarbejde med Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet og veteranforeningen, der ledte til et forskningsprojekt. Det blev ledt og gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Pt. er forskningen gennemført. Resultaterne tegner rigtig godt og afventer endelig godkendelse.

I bogen Når kroppen er i krig udtaler forskningsleder Nanna Gram Ahlmark sig indtil videre, på baggrund af den etnografiske undersøgelse, om veteranernes oplevelse af behandlingerne og de forandringer, de medførte i hverdagen:  

“I vores interviews med deltagerne berettede mange om at kunne indgå i sociale sammenhænge igen med venner og familie og om at kunne varetage almindelige hverdagsaktiviteter igen, som at læse godnathistorier for børnene eller hjælpe med madlavningen. De svære følelser og kropslige reaktioner forsvandt ikke, men mange oplevede ikke at gå i panik på samme måde. De begyndte at kunne regulere deres følelser, og den kropsbevidsthed, de fik under behandlingen, og som flere vedvarende trænede efterfølgende, var central for denne følelsesregulering.” (Nanna Gram Ahlmark, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og leder af forskningsprojektet “Kropsterapi for veteraner med PTSD”)

I den forbindelse har Manuvision skrevet en bog om forløbet og vores tilgang til behandling af PTSD gennem kropsterapi. 

Bogen hedder Når kroppen er i krig og er skrevet af Ida Meisling og Manuvisionpartnerne Filip Rankenberg og Angela Jørgensen. Den udkom d. 20. april 2023. 

Læs mere Manuvisions behandling af PTSD her Kropsterapi for veteraner med PTSD

og om forskningsforløbet i PTSD her Forskningen

Pårørende bliver også ramt

Når et menneske rammes af PTSD, har det ofte store konsekvenser for deres nærmeste pårørende, der i nogle tilfælde kan udvikle en række af de samme symptomer som den PTSD-ramte. Vi tilbyder på forespørgsel Forløb for pårørende til PTSD-ramte. Forløbet indeholder kropsbehandlinger, undervisning i hvordan et nervesystem reagerer hos et menneske med PTSD og hos deres nærmeste samt en række af teknikker og værktøjer, der nedregulerer et alarmeret nervesystem. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at skrive eller ringe og høre mere.

Symptomer på PTSD

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“.
Mette Steen, Manuvision partner​​
Fra bogen "Når kroppen er i krig​​"