Forløb for veteraner med PTSD

Forskningsbaseret kropsterapi for PTSD-ramte soldater

Manuvision gennemførte fra 2019-2021 et forskningsprojekt, hvor et hold forskere fulgte krigsveteraner, diagnosticeret med PTSD, som gennemgik et behandlingsforløb på Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet, og som i tillæg gennemførte et kropsterapeutisk forløb hos Manuvision. 

Udover behandlingens effekt i forhold til PTSD-symptomer, undersøgtes der i projektet også veteranernes udbytte relateret til ændringer i livskvalitet, funktionsniveau, depressionssymptomer og kropsbevidsthed og deltagernes oplevelse af forløbet og af forandringer i deres hverdagsliv.

Forskningsresultaterne tyder på, at de veteraner, der modtog behandling hos Manuvision, oplevede en signifikant større nedgang i PTSD-symptomer sammenlignet med dem, der ikke fik kropsterapi.

Man kan læse om Manuvisions arbejde med, og forskningsforløb i, PTSD-ramte veteraner, som blev foretaget i samarbejde med Syddansk Universitet, Veteranforeningen her: Kropsterapi for veteraner med PTSD og om forskningen her: Forskningen.

Pt. er forskningen afsluttet og godkendt og afventer publicering. Nanna Gram Ahlmark, der er seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og leder af forskningsprojektet “Kropsterapi for veteraner med PTSD” udtaler følgende om resultaterne:

“I vores interviews med deltagerne berettede mange om at kunne indgå i sociale sammenhænge igen med venner og familie og om at kunne varetage almindelige hverdagsaktiviteter igen, som at læse godnathistorier for børnene eller hjælpe med madlavningen. De svære følelser og kropslige reaktioner forsvandt ikke, men mange oplevede ikke at gå i panik på samme måde. De begyndte at kunne regulere deres følelser, og den kropsbevidsthed, de fik under behandlingen, og som flere vedvarende trænede efterfølgende, var central for denne følelsesregulering”.

Henrik Steen Andersen, overlæge, dr.med., speciallæge i psykiatri, Militærpsykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center København, rekrutterede veteranerne til forskningsprojektet og fulgte deres tilstand under behandlingsforløbet. D. 20. april 2023 udkom Manuvisions bog om vores forskningsprojektet, vores metode og behandling, og Henrik Steen Andersen har skrevet forordet, hvori han blandt andet skriver om sin oplevelse af samarbejdet med Manuvision og veteranernes respons på behandlingerne:

“Jeg var faktisk lidt forbløffet over de mange positive tilbagemeldinger fra vores patienter – enkelte fremhævede, at det var den bedste behandling, de havde oplevet. Resultaterne er analyseret og endnu ikke færdigpubliceret, så de kan ikke refereres i detaljer, men antydningsvis kan det nævnes, at de er ret positive. 

Metode og mål med behandlingen

Vi behandler med en kombination af kognitiv terapi og kropsterapi.

Målet med behandlingen er at

 • nedregulere nervesystemet og nedbringe retraumatiseringsfrekvensen,
 • uddanne klienten i selvregulering mellem behandlingerne gennem meditation, teknikker, træningsøvelser og afspænding,
 • give klienten viden om, hvordan nervesystemet fungerer, så klienten over tid får indsigt i sammenhængen mellem tilstande i nervesystemet og følelser og tanker.
 • omkode nervesystemet, så det i mindre grad er informeret af klientens traumer og i højere grad af det klientens liv består af aktuelt
 • ændre klientens narrativ om sig selv og sin situation, så det tager udgangspunkt i ressourcer, accept og de fremskridt klienten oplever, fremfor det klienten oplever at have mistet

I behandlingen afspændes muskler og åndedræt og blandt andet lymfe og -mave/tarmsystem aktiveres. Det er blot nogle af de kropsfunktioner, der ofte er påvirket hos klienter, der har et mere eller mindre permanent overaktivt og alarmeret sympatisk nervesystem, som følge af deres PTSD og de oplevelser, der har udløst det.

Det er målet, at klienten over tid frigøres mere fra de symptomer og tilstande, klienten oplever, og det narrativ, selvbillede og reaktionsmønstre, klienten har og som ofte gør, at klienten har en oplevelse af at sidde fast og gentage negative mønstre med udgangspunkt i PTSD-reaktioner.

Forløb for veteraner med PTSD

Kropsbehandling

 • Ethvert forløb skræddersyes til den enkelte klient, der kan have behov for færre eller flere individuelle behandlinger og med forskellig frekvens. Det tilstræbes, at det individuelle forløb påbegyndes med minimum fire behandlinger inden gruppesessioners opstart, og at minimum fem behandlinger ligger efter gruppesessionernes afslutning og har en integrerende og vedligeholdende funktion med længere tid mellem behandlingerne.

24

Behandlinger

Gruppesessioner

 • Deling med henblik på at opnå den forløsende effekt af at blive lyttet til og høre om, hvordan andre i lignende situation oplever og takler deres liv. Denne del af terapien har, sammen med undervisning i nervesystemet, den funktion, at deltagerne ved at forstå, at de ikke selv kan styre automatreaktioner i nervesystemet, og at andre oplever det tilsvarende – at reducere de skyld- og skamreaktioner, der ofte følger med at være PTSD-ramt.
 • Afspændningsøvelser, som digitaliseres til hjemmebrug.
 • Træningsøvelser og teknikker, der nedregulerer nervesystemet, der gennem forløbet integreres i klientens liv som et redskab til selvregulering.
 • Undervisning i det polyvagale nervesystem og i hvordan mekanismer virker i kroppen med henblik på, at klienten opnår indsigt i sin krops reaktioner og kan forholde sig til dem med selvregulering og responstid.
 • Guidet meditation, der digitaliseres til hjemmebrug og integreres over tid i klientens liv, som et af redskaberne til selvregulering.

7

Sessioner

Undervisningsmateriale

 • Undervisningsmateriale med viden og øvelser, klienten skal bruge imellem sessionerne. Udover den viden om traumer og nervesystemets mekanismer, som introduceres i undervisningen, indeholder materialet også evaluering af og de mål med behandlingen, klienten sammen med sin kontaktperson og terapeut har formuleret.
 • Digitaliserede meditationsguider
 • Digitaliserede afspændingsøvelser
 • Træningsvideoer

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 12 måneder.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Kroppen er konstant. Det handler om at skabe opmærksomhed på, at kroppen er, hvor den er - både når den er i krig og derhjemme. Det, der foregår lige nu og her på briksen, binder det hele sammen. De reaktioner jeg havde, da jeg var lille, reagerer jeg på lige nu. Det er det samme værktøj, jeg skal bruge for at kunne leve videre.”
Torben Svendsen, grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig