Til fagpersoner og virksomheder

Vi samarbejder med virksomheder, organisationer og kommuner om behandlingsforløb til sårbare borgere med kompleks PTSD, angst, svær stress, tilknytningstraumer og relaterede udfordringer. Vi behandler desuden mennesker, der gennem deres jobfunktion er eksponeret for højt belastningsniveau og præstationskrav, risiko for voldsomme oplevelser, og som har eller er i risiko for at udvikle stress eller PTSD.

Vi tilbyder

Behandlingsforløb.dk er en virksomhed, der tilbyder generelle og skræddersyede forløb til mennesker, der lider af angst, stress, PTSD og depression, dvs. tilstande, der relaterer til ubalancer i nervesystemet og traumer.

Vi tilbyder behandlinger til ansatte og medarbejdere, der er ramt af stress, og som har brug for et højt kvalificeret tilbud, der kan hjælpe dem tilbage i arbejde.

Vores forløb er både forebyggende og efterbehandlende.

Vi er tilknyttet virksomheder og arbejdspladser som et tilbud til ansatte, der har udviklet alvorlig stress eller er i risiko for det, qua deres jobfunktion.

Og vi laver forebyggende forløb til virksomheder, der vil minimere risikoen for stress og klæde medarbejdere på til at håndtere pres og belastningssituationer og styrke trivslen på arbejdspladsen.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde i jeres situation eller læs mere om vores tilbud til medarbejdere i virksomheder og kommuner her

Samarbejde med kommuner

Vi samarbejder med andre faggrupper om behandling af borgere med psykiske lidelser eller har borgere i forløb med eksempelvis angst eller stressproblematikker sideløbende med jobaktiveringsforløb eller andet.

Vores tilgang til traumearbejde er et supplement, der gør, at andre tiltag har en større effekt, fordi det sigter på at nedregulere et presset nervesystem og mindsker stress, frigiver ressourcer og uddanner borgeren i at forstå og håndtere sine udfordringer.

Vi er altid interesserede i, at vores arbejde bliver evalueret og underlagt forskning, så vi sammen kan kvalificere samarbejdet og tilrettelægge behandlingsforløb, der hjælper i en helhedsindsats. Vores andel i samarbejdet er terapeutisk og sigter dels mod at undervise borgeren i sit eget nervesystem og reaktionsmønstre, dels at nedregulere et alarmeret nervesystem gennem kropsbehandling og traumearbejde med henblik på, at borgeren får større overskud og ressourcer og realisme i håndteringen af sit liv.

Vi tilrettelægger altid vores forløb i samarbejde med andre faggrupper og i relation til de problematikker og ressourcer borgerne har. Læs her for at se et eksempel på hvordan et behandlingsforløb for borgere, der eksempelvis lider af kompleks PTSD/tilknytningstraumer, kan se ud.

Organisationer

Vi samarbejder med organisationer, der ønsker at tilbyde medlemmer, ansatte eller interessegrupper forløb, undervisning, foredrag eller workshops i traumeinformeret kropsterapi og en neurologisk, forskningsbaseret tilgang til behandling af psykiske lidelser.

Læs et eksempel på et forløb i eksempelvis angst eller stress her.

Behandlingsforløb til sårbare borgere

Vores kropsterapeutiske og neurologiske behandlingsform supplerer andre typer af indsatser for særligt udsatte mennesker.

Et nervesystem, der er i alarmberedskab, og måske har været det hele sit liv, en krop der er opspændt og traumatiseret, og et sind, der har samlet på nederlagsfortællinger om sig selv længe, kan ikke mobilisere de ressourcer, der skal til, for at ændre situationen.

Et forløb til denne klientgruppe varierer alt efter ressourcer, baggrund, nuværende livssituation og andre faktorer. Nedenfor er et eksempel på et behandlingsforløb, men de enkelte forløb vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med de andre involverede faggrupper og klienten selv.

Hvad er og hvorfor et forløb?

Vores tilgang er kropsterapeutisk og neurovidenskabelig, og vi har bred erfaring med de klientgrupper, vi tilbyder forløb.

Det er vores erfaring, at det at være tilknyttet et forløb over længere tid giver ro og overskud til at acceptere og forstå, hvordan man har det og hvorfor og forstå, hvordan traumestrukturer og et alarmeret nervesystem udspiller sig i livet og i relationer. Netop accept og viden er en forudsætning for at skabe varige forandringer. Når vi taler om viden, er det ikke bare en kognitiv forståelse af, hvad der sker, men en kropslig forankret indsigt og en kobling mellem krop, følelser og tanker.

At åbne sig og give lov til at mærke en krop og et sind, der er i pine, kræver tillid. Både tillid til at man ikke går i stykker og får det endnu værre, fordi man sammen med terapeuten finder et fundament i sig selv, hvor man kan føle sig tryg – og tillid til at terapeuten kan se én, som man er, og forstår, hvad man gennemlever. Heling sker gennem relation, og relation tager tid.

Forandring sker ved, at nervesystemet og kroppen over tid får nye erfaringer af at kunne give slip, trække vejret og opnå responstid, så nervesystemets automatreaktioner ikke løber afsted med én. Så man kan begynde at tage sig af de indre tilstande uden at lade dem styre sit liv.

Et behandlingsforløb giver desuden mulighed for at integrere erfaringer, øvelser og teknikker til regulering af nervesystemet, og kan hjælpe med at skabe en større sammenhæng mellem krop, tanker og følelser. Man lærer gradvist og praksisnært at udfordre sig selv i et trygt rum med andre, der forstår, hvordan det er at leve et udfordrende liv.

Perspektiv på psykiske lidelser i arbejdet med klienter

Det er vores grundlæggende perspektiv på psykiske lidelser, at der ikke er noget galt med klienten. Det er ikke det samme som, at klienten ikke lider, og der ikke er noget at gøre. Men at se klientens lidelser som en naturlig og sund reaktion på noget voldsomt og usundt, der har overgået dem, skaber mulighed for, at klienten kan begynde at  ændre sit blik på sig selv og sin situation.

For mange er det forbundet med skam og skyldfølelse ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger og opleve, at kroppen siger fra over for objektivt simple udfordringer. Mange klienter oplever desuden offentlig indblanding og krav til dem som endnu en modstand eller trussel, de skal kæmpe med, og som varsler endnu et nederlag.

Et presset nervesystem reagerer automatisk og skelner ikke nødvendigvis mellem forskellige indtryk. Det reagerer automatisk på noget, det afkoder som utrygt og truende. I behandlingsforløbet er det i første omgang hensigten at nedregulere nervesystemet, så klienten kan få en oplevelse af ro og sikkerhed i sin krop. 

Klienten lærer om sine egne reaktionsmønstre og hvilken del af nervesystemet, der er aktivt og hvilke konsekvenser, det har for deres måde at opleve verden på. 

Herefter kan arbejdet med klientens traumer begynde.

Vi interesserer os sammen med klienten for de dybereliggende årsager, der har medført, at nervesystemet er låst eller kodet til at reagere stærkt og uhensigtsmæssigt længe efter, at den traumatiske hændelse, der kodede nervesystemet, skete.

For et menneske med tilknytningstraumer er dette en lang og tålmodighedskrævende proces, fordi det måske ikke har oplevet andet end at være alarmeret, og det har kodet hele deres opfattelse af sig selv og deres omgivelser. Denne omkodning tager tid, tillid og kontinuitet for at lykkes.

Hvis du ønsker at læse mere om vores behandlingsform og resultater, kan du læse her om Manuvisions forskningsforløb for tidligere udsendte soldater med PTSD.

Du kan desuden læse om vores metode og teori her

Hvem er vi

Behandlingsforløb.dk er en virksomhed, der består af Sara Saxild, Morten Bolø, Tina Ranløv, Mathias Kromann Rode og Melika Dam Temiz.

Vi er uddannet kropsterapeuter ved Manuvision og derudover videreuddannet og specialiseret i chok- og traumebehandling ved Manuvision. 

Vores metode og tilgang til klienter er forskningsbaseret, og vi har bred erfaring i at samarbejde med andre faggrupper i tværfaglige teams.  

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Alle symptomer er sundhedstegn i den forstand, at det er tegn fra kroppen, som vi skal lytte til. Tegn på, at kroppen stadig er i live. Der, hvor det begynder at blive farligt, er i virkeligheden, når der ikke er flere tegn. Når kroppen har givet op. Smerter og svære følelser er fortællinger indefra om, hvordan vi egentlig har det - og i sidste ende, hvad det er, vi har brug for."
Mette Steen, Manuvision partner​​
Fra bogen "Når kroppen er i krig​​"