Forløb ved stress til virksomheder og kommuner

Behandlingsforløb.dk er en virksomhed, der tilbyder generelle og skræddersyede forløb til mennesker, der lider af angst, stress, PTSD og depression, dvs. tilstande, der relaterer til ubalancer i nervesystemet og traumer.

Vi tilbyder virksomheder og kommuner mulighed for at købe et forløb hos os, der kan forbedre trivsel blandt medarbejderne.

 Vores forløb består af individuelle behandlinger og workshops for grupper af medarbejdere, hvor vi arbejder med forbindelsen til kroppen, bevægelse, underviser i nervesystemet, stressforebyggelse og viden om, hvordan nervesystemet fungerer, hvordan man opdager, hvilke mekanismer, der er aktive og teknikker til at regulere sig selv ud af eksempelvis et alarmeret nervesystem.

For virksomhedens lederteam, tilbyder vi en særlig workshop gennem Wilderness Workshop.

 

Kropsbehandlinger til medarbejdere

De individuelle kropsbehandlinger foregår som udgangspunkt i Manuvisionhuset på Bernard Bangs allé 25 på Frederiksberg, hvor medarbejderne møder op  uden for arbejdstiden i et individuelt behandlingsforløb med udgangspunkt i de problematikker, medarbejderen oplever.

Det kan være en specifik aftale om få eller flere behandlinger, og det kan være en åben aftale, hvor virksomheden har tilknyttet Behandlingsforløb.dk, som et åbent tilbud til medarbejdere, der kan booke tider efter behov.

Behandlingerne kan betales helt af virksomheden eller med tilskud fra virksomheden og en egenbetaling.

 

Kropsterapeutisk trivselsworkshop for grupper af medarbejdere

Når vi laver workshops på arbejdspladser, kommer to erfarne kropsterapeuter ud i afdelingen og arbejder med trivsel ud fra et neurologisk, kropsfunderet perspektiv.

Formålet med workshops er at give viden, teknikker og kropslig erfaring af:

  • at virke uden at blive drænet.
  • at vi ikke bliver ramt i vores nervesystem, at vi kan lade konflikter, pres og stemninger passere lettere igennem, så det ikke bliver siddende i vores responssystem.
  • at vi kan lade de følelser, der uophørligt opstår, være der og passere, uden at de aktiverer vores egne historier.
  • konkrete teknikker til at nedregulere vores nervesystem.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.”
Peter A. Levine