VIDEN // Krop, tanker og følelser

Et traume er en fastfrossen tilstand i nervesystemet, der er kodet til at reagere på oplevelser, der minder om det, der skete, da traumet opstod og mobilisere de samme forsvarsstrategier, som det havde til rådighed, da traumet opstod. På ryggen af denne fysiske reaktion i nervesystemet, som ikke nødvendigvis har nogen forbindelse til det, der sker i nuet, opstår følelser og tanker, der kan blive et narrativ, dvs. en fortælling om, hvem du er, hvad denne situation siger om dig, og hvilke intentioner andre har. Et kompleks af traumer kan over tid komme til at udgøre en hel identitetsfortælling om, hvem du er, og hvad du kan og blive både meget styrende, begrænsende og i sig selv angstprovokerende at leve i. Det er ofte forbundet med skam, skyld og utilstrækkelighedsfølelse, når traumer definerer et menneskes liv og selvopfattelse, og ofte ligger de dybereliggende årsager til de problemer, man oplever i skjul for klienten selv, hvilket fører til yderligere følelse af fremmedgørelse og uformåen. At opleve sig selv taget af følelser og i bestemte situationer udstyret med et barns ressourcer, når man ellers på mange andre områder af sit liv oplever sig kompetent, voksen og ansvarlig kan være en undergravende fornemmelse, der tilføjer en underliggende uro. En tikkende bombe, der kan detonere, når som helst. At arbejde med traumer er for os at bringe disse dybe mekanismer op til overfladen. Forstå dem, omfatte dem med respekt og forløse dem. I en ånd af total accept af at dette er dit nervesystem, der engang reddede dig og fortsat gør det. At der er ikke noget galt med dig. Din pinefulde tilstand er dit nervesystem, der gør sit allerbedste for at holde dig i sikkerhed.

Krop, tanker og følelser

Et traume er en fastfrossen tilstand i nervesystemet, der er kodet til at reagere på oplevelser, der minder om det der skete da traumet opstod og moblisere de samme forsvarsstrategier, som det havde til rådighed, da traumet opstod.

Hvad er et traume

Et traume er en tilstand, hvor et menneske har oplevet noget, der føles truende for sig selv eller andre, og som det ikke har kunne handle sig ud af eller reagere på.

Terapeutens rolle

Vi ved meget om traumer, nervesystemet og behandlingen af dem. Men det er klienten, der er ekspert i sit eget liv og det er vores udgangspunkt.

Perspektiv på psykiske lidelser

For mange mennesker er det forbundet med skam og skyldfølelse ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger og opleve at kroppen siger fra overfor objektivt simple udfordringer.
“I virkeligheden burde vi fejre den del af os, der forsøger at holde os i live. Den del, der tror, den skal redde os. Når vi udsættes for traumer, handler det om, at den del er fejlinformeret. Den har ikke forstået, at krigen er slut. Den har overtaget kontrollen af vores system - vores tanker, krop og følelser - og det bliver den ved med, så længe vi ikke har nogen anelse om det.”
Søren Christensen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig