Angst

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

At leve et liv med angst kan føles som at leve med håndbremsen trukket. At ville noget, men konstant blive holdt tilbage af en usynlig, men mærkbar kraft. Eller at leve og vide af, at håndbremsen kan blive trukket når som helst. Mange mennesker med angst begynder over tid at indrette sig på at undgå situationer, der kan udløse angsten. 

At leve med angst er pinefuldt og for mange også skamfuldt og forvirrende. Ikke at kunne gennemføre en uddannelse, som du ved, du har evnerne til. Ikke at kunne være en del af fællesskaber, du længes efter. Ikke at kunne være i sammenhænge, der interesserer og glæder dig. 

Angst har en mangfoldighed af udtryk og objekter. Fra fobier til generaliseret angst og social angst. 

Behandlingen tager udgangspunkt i dig og det, du oplever. 

“Når vi ikke kan flyde igennem og afslutte de instinktuelle reaktioner, vil disse uafsluttede handlinger ofte undergrave vores liv. Uløste traumer kan gøre os overdrevent forsigtige og ufri eller trække os rundt i mere snævre cirkler, hvor vi igen gør os til ofre eller udsætter os selv for fare uden omtanke”.

Vi vil evaluere sammen med dig undervejs i forløbet, så vi kan kortlægge de forandringer, der sker, og se den udvikling, behandlingerne sætter i gang.

Symptomer på angst

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“I virkeligheden burde vi fejre den del af os, der forsøger at holde os i live. Den del, der tror, den skal redde os. Når vi udsættes for traumer, handler det om, at den del er fejlinformeret. Den har ikke forstået, at krigen er slut. Den har overtaget kontrollen af vores system - vores tanker, krop og følelser - og det bliver den ved med, så længe vi ikke har nogen anelse om det.”
Søren Christensen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig