“I virkeligheden burde vi fejre den del af os, der forsøger at holde os i live. Den del, der tror, den skal redde os. Når vi udsættes for traumer, handler det om, at den del er fejlinformeret. Den har ikke forstået, at krigen er slut. Den har overtaget kontrollen af vores system - vores tanker, krop og følelser - og det bliver den ved med, så længe vi ikke har nogen anelse om det.”
Søren Christensen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig

Vi tilbyder skræddersyede behandlingsforløb til mennesker, der er ramt af PTSD, depression, stress, angst eller en blanding af flere tilstande.

Vi tilbyder også forløb til mennesker med tilknytningstraumer, til forældre og værger til børn med angst og skolevægring og til pårørende til tidligere udsendte med PTSD.

Et forløb sigter mod at uddanne klienten i at håndtere sine symptomer og tager udgangspunkt i kropsterapi, meditationstræning og undervisning i klientens tilstand fra et neurologisk perspektiv. 

Læs om de forskellige forløb PTSD, angst, stress og depression eller kontakt os for at finde det, der passer til dig.

Prøv en kropsterapeutisk behandling

For mange virker det uoverskueligt og i sig selv stressende at forpligte sig selv på et længere forløb, som man ikke ved, hvad indebærer og kræver. Især hvis man er presset af et nervesystem i ubalance.

Du er altid velkommen til at booke en enkeltstående behandling hos én af os for at mærke, om et forløb er noget for dig.

Formålet med behandling og forløb hos os

Nervesystemets vigtigste funktion er at holde os i live. Vores perspektiv på de mennesker, vi behandler – uanset om du kommer med en angstfuld, kollapset, stresset, opspændt eller smertende krop – er, at der ikke er noget galt med dig.

Det betyder ikke, at der ikke er noget at gøre, eller at det ikke kan blive bedre. Det betyder bare, at uanset den pine, du oplever, så har vi det perspektiv, at din krop er i gang med at hjælpe dig, det bedste den kan, ud fra de oplevelser du har haft og det, den er kodet til at opfatte som truende.

Det betyder, at det du oplever giver mening, at kroppen har sin egen logik hinsides, hvad du tænker og føler. At din krop og dit nervesystem reagerer sundt på noget, som den er kodet til at reagere på for at holde dig i live og i sikkerhed.

Den reagerer på traumer, som er lagret i dig, og som vedbliver at informere dit forsvar, dit nervesystem, for at hjælpe dig.

Det er den kodning, vi sammen med dig søger at ændre, så du får mere plads til at være dig.

Behandlingen sigter mod, at kroppen bliver afspændt og får kontakt med sine ressourcer, så den kan give lov til, at de reaktioner, der ligger fastfrosset i kroppen som traumer, kan bevæge sig og blive udløst i et tillidsfuldt og trygt rum.  Så dit åndedræt kan flyde, og du kan mærke krop og følelser på en anden måde og rydde op i de tankesystemer, du definerer dig ved.

Følgelig er det heller ikke vores hensigt at få noget til at gå væk eller lave om på dig. Derimod at hjælpe dig med at mærke det, der er og give det plads. Så det, der har sat sig i dig som et spænd, et traume, en pine, eller en fortolkning af, hvem du er, kan få lov at bevæge og ændre sig.

Så du ikke længere er styret af automatreaktioner i dit nervesystem, men kan leve et mere frit liv.

BANEBRYDENDE RESULTATER AF FORSKNING I MANUVISIONS BEHANDLING AF PTSD ER UDE

Manuvision kan endelig dele de positive resultater af forskningen i vores behandling af PTSD, som nu er udgivet i det anerkendte tidsskrift Mental Health Science. Resultaterne viser, at det er muligt for krigsveteraner at få reduceret eller helt at slippe for de invaliderende konsekvenser af PTSD efter 6 måneders behandlingsforløb. Læs mere

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

FORSKNING OG 25 ÅRS ERFARING

I bogen “Når kroppen er i krig” samles trådene fra 25 års behandlingspraksis med erfaringerne fra et forskningsprojekt i effekten af Manuvision kropsterapi, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for veteraner i behandling for PTSD på Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet. Læs mere

PODCAST OM KROPSTERAPI

Manuvision udgiver podcast, hvor vi dykker ned i emner, der udforsker sammenhængen mellem krop og psyke, og flere afsnit handler om behandling af ptsd, angst og stress. Du finder Manuvisions podcast i din podcast app eller her.