Hvordan behandler vi?

Kropsterapeutisk behandling

Når du kommer til en kropsterapeutisk behandling, henter terapeuten dig i venteværelset. En session begynder med en samtale om, hvad der sker i dig lige nu, din livssituation og aktuelle udfordringer. Det meste af behandlingen sker på briksen, hvor du ligger med et tæppe over. Terapeuten hjælper dig til at mærke, hvad der sker i din krop både gennem berøring og med sproget. I terapien benytter vi forskellige manuelle teknikker som pulsering, tryk, afspænding og bevægelse.

Vi skaber forbindelse ned i kroppen gennem åndedrættet. I åndedrættet er der mulighed for at komme i kontakt med os selv og mærke, hvad der sker i kroppen. Vi kan mærke, hvor meget plads der er til vejrtrækningen, hvor vi holder igen, og hvor der er mere frit.

Vi arbejder både med tankesystemer og følelsesliv gennem kroppen. Det er i kroppen og nervesystemet, at traumer udtrykker  sig, og det er i kroppen, at de automatreaktioner, som du oplever – som for eksempel stress, angst og depression kan blive mødt og forløst.

Formålet med behandlingen er, at du over tid får mulighed for selv at kende og regulere dit nervesystem, og du får nogle praktiske værktøjer til selv at håndtere de udfordringer du står med.

 

Gruppesession

Gruppesessionerne foregår i en af salene i Manuvision-huset på Frederiksberg. Der vil altid være mindst to terapeuter til stede.

Sessionen starter typisk med en introduktion, hvor terapeuten hjælper gruppen med at skabe en følelse af sikkerhed og tillid. Dernæst gennemgås dagens plan, der kan omfatte forskellige terapeutiske teknikker indenfor mindfulness og kropsbevidsthed. Hver deltager får mulighed for at arbejde på egen hånd, samt til at give og modtage støtte fra gruppen, under vejledning af terapeuterne.

Gruppesessioner giver et trygt rum, hvor deltagerne kan lære af hinandens erfaringer og opdage nye måder at håndtere deres problemstilling på. Det er en proces, der kræver mod og åbenhed, men det er også en rejse, der kan være utrolig givende. Det er okay at føle sig nervøs ved tanken om en gruppesession. Terapeuten vil være der for at støtte og vejlede dig.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“I vores del af verden er vi forskånet for krig og soldater, der invaderer vores hjem. Vi skal heller ikke forsvare os over for sultne rovdyr som vores fjerne forfædre. Men vores kroppe er alligevel klar til kamp. I dag udkæmper vi mentale og følelsesmæssige kampe på jobbet eller i skolen, i relationer og med os selv. De ydre trusler er ikke forsvundet, de er bare blevet mere usynlige.”
Angela Jørgensen, Partner i Manuvision og behandlingsleder i forskningsprojektet “Kropsterapi for veteraner med PTSD”
Fra bogen "Når kroppen er i krig"